Klik hier om de online versie van deze nieuwsbrief te bekijken
Achterhoek Magazine Nummer 1
Nieuwsbrief van het Commissariaat voor de Media mei 2014
Voorwoord

Geachte lezer,

Met genoegen introduceer ik de eerste 
digitale
nieuwsbrief van het Commissariaat voor de Media.

U leest hierin hoe wij vanuit onze rol als toezichthouder bijdragen aan de brede toegankelijkheid van een veelzijdig media aanbod, de onafhankelijkheid van media waarborgen en de bescherming van minderjarige kijkers garanderen. U vindt informatie over ons beleid, actuele besluiten en wij geven antwoord op veel gestelde vragen.

In deze eerste editie aandacht voor het jaarverslag 2013 en een terugblik op ons jubileumcongres dat op 7 april plaatsvond. Commissaris Eric Eljon vertelt aan de hand van een praktijkvoorbeeld over het belang van toezicht op maat en de telling van het aantal leden van de landelijke publieke omroepen wordt toegelicht.

Rest mij u veel leesplezier toe te wensen.

Madeleine de Cock Buning
voorzitter Commissariaat voor de Media

 
  Inhoud
01. Nieuws van het Commissariaat
02. Besluiten van het Commissariaat
03. Mededelingen van het Commissariaat
04. Wisselcolumn
05. Vraag & Antwoord
  Nieuws Meer nieuws ›
Jaarverslag 2013

Het zijn roerige tijden voor de mediawereld. Onder druk van opgelegde bezuinigingen ging de bezem door medialand. Ook het Commissariaat moest flink reorganiseren om de opgedragen kostenreductie te realiseren.

In het Jaarverslag 2013 een gesprek met het college over de uitdaging om in een constant veranderende omgeving met een kleinere organisatie efficiënt en effectief toezicht te houden. U maakt hierin kennis met commissaris Jan Buné, die afgelopen jaar tot het college is toegetreden.

Lees een uitgebreid interview met de commissarissen en het complete jaarverslag op onze site ›
 
Commissariaat viert 25-jarig jubileum
Op 7 april vierde het Commissariaat voor de Media zijn 25-jarige bestaan met een jubileumcongres in ’t Spant! in Bussum. In een gevarieerd programma kwam vanuit diverse invalshoeken het maatschappelijk belang van media, en het onafhankelijke toezicht hierop, aan bod.

Een uitgebreid verslag van het congres
vindt u op onze site ›
 
Raad van State bevestigt beleid Commissariaat
Op 26 maart jl. heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in een geding tussen het Commissariaat voor de Media en Omroep Eijsden-Margraten. In deze zaak ging het om de aanwijzing van een lokale publieke media-instelling voor de gemeente Eijsen-Margraten. De Raad van State heeft het Commissariaat in deze zaak op alle punten gelijk gegeven.
Lees de hele uitspraak op onze site ›
 
Madeleine de Cock Buning verkozen tot vice-voorzitter ERGA
De Europese Commissie heeft op 3 februari van dit jaar besloten om een samenwerkingsverband op te richten voor alle omroep- en mediatoezichthouders in de Europese Unie en de landen Noorwegen en Liechtenstein. Op dinsdag 4 maart is dit samenwerkingsverband, de European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA), voor het eerst bij elkaar gekomen in Brussel. Tijdens deze bijeenkomst is Madeleine de Cock Buning, voorzitter van het Commissariaat voor de Media, benoemd tot vice-voorzitter van de ERGA.
Lees verder ›
 
  Besluiten Meer besluiten ›
Uitgelichte besluiten
  Mededeling
Prioriteringsbeleid toezicht en handhaving Wet op de vaste boekenprijs in werking.

Het Commissariaat voor de Media gaat bij het toezicht op en de handhaving van de vaste boekenprijs een prioriteringsbeleid hanteren. Het prioriteringsbeleid is op 14 maart jl. gepubliceerd in de Staatscourant en is daarmee formeel in werking getreden.

Lees meer >

 
  Wisselcolumn
Win-win dankzij toezicht op maat
De snelle ontwikkelingen binnen de media dwingen het Commissariaat om goed na te denken over de manier waarop het toezicht ingericht dient te worden. Het hoogste doel hierbij is om te zorgen dat iedereen zich aan de Mediawet houdt. Daarom is het Commissariaat doorlopend in gesprek met omroepen om hen uit te leggen wat de mediawettelijke normen zijn. Het streven is om de omroepen deze normen te laten internaliseren zodat ze zich uit zichzelf aan de wet houden en het Commissariaat niet of nauwelijks hoeft op te treden. Commissaris Eric Eljon gaat verder in op deze effectieve wijze van toezicht houden aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk: Utopia.
Lees verder ›
 
  Vraag en antwoord Meer veelgestelde vragen ›
Waarom duurt het tellen van de leden zo lang?
De omroepen hebben vóór 1 april 2014 (de door de staatssecretaris vastgestelde peildatum) hun volledige ledenbestanden bij het Commissariaat ingeleverd. Nu de bestanden zijn ingeleverd, zal het Commissariaat, ondersteund door een onafhankelijke accountant, diverse controles op de opgegeven bestanden gaan uitvoeren. Zo worden bijvoorbeeld dubbele leden eruit gefilterd en zal steekproefsgewijs worden gecheckt of de opgegeven leden aan de in de Mediawet gestelde voorwaarden voldoen..
Lees verder ›