Klik hier om de online versie van deze nieuwsbrief te bekijken
Achterhoek Magazine Nummer 9
Nieuwsbrief van het Commissariaat voor de Media juli 2016
  Inhoud
01. Nieuws van het Commissariaat
02. Besluiten van het Commissariaat
03. Mededelingen van het Commissariaat
04. Wisselcolumn
05. Veelgestelde vraag
  Nieuws Meer nieuws ›
Consultatieronde Leidraad samenwerking
met publieke media-instellingen
Het Commissariaat voor de Media verruimt de mogelijkheden tot samenwerking met publieke media-instellingen en verduidelijkt de regels. Het Commissariaat heeft daarom de concept Leidraad Samenwerking met publieke media-instelling opgesteld. De mediasector en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd in een consultatieronde te reageren op de concept Leidraad. Met de Leidraad wil het Commissariaat eventuele drempels voor samenwerking wegnemen.
Lees verder ›
 
 
Nieuwe Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten
grote stap voorwaarts
De herziening van de nieuwe Europese mediarichtlijn (AVMSD*), waarvoor de Europese Commissie op 25 mei 2016 een voorstel heeft gepubliceerd, is een grote stap voorwaarts. Dat zegt Madeleine de Cock Buning, voorzitter van het Commissariaat voor de Media en van de Europese Groep van Mediatoezichthouders (ERGA**).
Lees verder ›
 
 
Eric Eljon voor vijf jaar herbenoemd als lid College
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft drs. Eric Eljon herbenoemd als lid van het College van het Commissariaat voor de Media. De herbenoeming is per 1 juni 2016 ingegaan en geldt voor een periode van vijf jaar.
Lees verder ›
 
 
Fanny Bod Hoofd Communicatie bij Commissariaat
voor de Media
Fanny Bod is sinds 15 juni 2016 als Hoofd Communicatie werkzaam bij het Commissariaat voor de Media. Haar belangrijkste opdracht wordt het opstellen van een nieuwe communicatiestrategie voor het Commissariaat, voortvloeiend uit de missie, visie en ambities van de organisatie.
Lees verder ›
 
 
  Besluiten Meer besluiten ›
  Mededeling
Nederlandse kijker wil keuze in tv-pakket, mits prijs gelijk blijft
of daalt
Nederlandse kijkers willen zelf hun televisiepakket kunnen samenstellen. Dat staat in de Mediamonitor van het Commissariaat voor de Media. Op verzoek van staatssecretaris Dekker van OCW heeft het Commissariaat onderzocht in hoeverre de Nederlandse kijker geïnteresseerd is in een zogenaamd à la carte menu voor televisiezenders, waarbij hij zelf kan bepalen welke zenders hij ontvangt. Ondanks dat de meerderheid van de kijkers geïnteresseerd is in het zelf kiezen, willen veel kijkers dit alleen als het pakket in prijs gelijk blijft of daalt.
Lees verder ›
 
 
Drukbezochte sessies over regels sponsoring en vermijdbare uitingen
Het Commissariaat voor de Media heeft begin juli een tweetal sessies georganiseerd over aangepaste regels op het gebied van sponsoring en vermijdbare uitingen.  Per 1 augustus gelden er nieuwe regels. Vertegenwoordigers van landelijke omroepen, producenten en regionale én lokale omroepen werden bijgepraat. Tijdens de twee sessies werd aan de hand van praktische voorbeelden inzichtelijk gemaakt wanneer uitingen wel of niet zijn toegestaan.
Lees verder ›
 
 
  Wisselcolumn
Saba, duurzame kip en SM
Wat doe je als bij een stoplicht doorlopend door rood wordt gereden? Je kunt klagen bij de wijkagent. Die belooft zijn gezicht vaker te laten zien en wat bonnen uit te schrijven. Binnen een paar weken wacht iedereen keurig op het groene licht. Maar wedden dat snel daarna iemand tegen die agent zegt: “Heb je niets beters te doen? Je ziet toch dat niemand door rood rijdt. Ga boeven vangen!”  Dit is samengevat de tragiek van de toezichthouder.
Lees verder ›
 
 
  Veelgestelde vraag Meer vragen ›
De reclameblokken op tv zijn te lang. Dat mag toch niet?
Het Commissariaat monitort systematisch de duur van de reclameblokken en treedt op bij overschrijding van het maximum. Het toegestane maximum aan reclameboodschappen bij commerciële tv-zenders bedraagt 12 minuten per uur. Hierbij geldt echter wel dat de reclameblokken kunnen worden 'opgerekt' door tussen de commercials zogenaamde promo's (zelfpromotie, ideële reclame)  van de eigen programma's en dergelijke te plaatsen. In lijn met Europese regelgeving worden dergelijke promo's niet als reclame, maar als onderdeel van het programma beschouwd. Op deze manier kan het zo lijken dat er teveel reclame wordt uitgezonden, terwijl de omroep zich toch aan de regels houdt.