Klik hier om de online versie van deze nieuwsbrief te bekijken
Achterhoek Magazine Nummer 4
Nieuwsbrief van het Commissariaat voor de Media december 2016
  Inhoud
01. Nieuws van het Commissariaat
02. Besluiten van het Commissariaat
03. Mededelingen van het Commissariaat
04. Wisselcolumn
05. Veelgestelde vraag
  Nieuws Meer nieuws ›
Toezichtbrief 2017: tegengaan van online sluikreclame topprioriteit
In 2017 gaat het Commissariaat online sluikreclame aanpakken. Dat staat in de Toezichtbrief die aan de staatssecretaris Sander Dekker is verstuurd. Het Commissariaat gaat met vloggers en online platforms in gesprek om hen te bewegen tot zelfregulering te komen. In een gedragscode moet staan wat er online wel en niet mag. In de Toezichtbrief staat waar het Commissariaat in 2017 extra op zal inzetten. Het tegengaan van online sluikreclame wordt topprioriteit, omdat het voor de kijker - en vooral kinderen - duidelijk moet zijn of iets reclame is of niet. 
Lees verder ›
 
M. de Cock Buning opnieuw gekozen tot voorzitter ERGA

Voorzitter Madeleine de Cock Buning is opnieuw gekozen tot voorzitter van de groep van Europese mediatoezichthouders ERGA. “2017 wordt een belangrijk jaar voor ons als mediatoezichthouders, omdat dan de herziening van de Europese richtlijn voor audiovisuele mediadiensten een cruciale fase ingaat.”

Lees verder ›
 
CvdM ziet verbetering in financiële transparantie NPO

Het Commissariaat is in grote lijnen positief over de nieuwe begroting van de NPO. Vooral in de financiële transparantie ziet het CvdM verbeteringen. In eerdere adviezen had het Commissariaat daarop aangedrongen bij de NPO. Ook ten aanzien van het bevorderen van diversiteit is een positieve ontwikkeling te zien. Deze boodschap heeft het Commissariaat overgebracht in zijn advies aan staatssecretaris Sander Dekker (OC&W). 

Lees verder ›
 
In memoriam Jan van Cuilenburg
Op 1 november is voormalig collegelid en voorzitter Jan van Cuilenburg (70) is overleden. Jan is na zijn benoeming in augustus 2001 tien jaar collegelid geweest bij het CvdM, waarvan de eerste vijf jaar als voorzitter. Naast zijn functie bij het CvdM was hij werkzaam als hoogleraar aan de UvA. 
Lees verder ›
 
Bijna een derde lokale omroepen kampt met financiële zorgen 
De financiële situatie van ongeveer 30%
van de lokale omroepen is zorgelijk. Dit constateert het Commissariaat in zijn driejaarlijkse Evaluatie Bekostiging Lokale Omroepen. Dit percentage is in de afgelopen 5 jaar ongeveer gelijk gebleven. Naarmate het verzorgingsgebied van de lokale omroep groter is, zijn gemiddeld genomen ook de financiële zorgen groter.
Lees verder ›
 
NPO onderscheidt zich van commerciële zenders 
De NPO heeft zich in 2015 duidelijk onderscheiden van de RTL- en SBS zenders. De genres actualiteiten, meningsvorming en human interest kwamen meer voor dan bij de commerciële zenders. Minder sterk vertegenwoordigd waren de genres buitenlandse fictie en spel & quiz. Er was bij de NPO sprake van een evenwichtig aanbod. Dit concludeert het Commissariaat, die de prestatieovereenkomst 2010 – 2015 heeft getoetst. De NPO wist alleen te weinig kijkers/luisteraars te bereiken.
Lees verder ›
 
Kijkwijzer geeft goed voorbeeld in Europa
De bekendheid en het gebruik van de Kijkwijzer zijn in 2015 onverminderd hoog.
Ook het vertrouwen in de Kijkwijzer is hoog: negen op de tien ouders noemen de leeftijdsadviezen betrouwbaar. Meer dan acht op de tien ouders vinden de toelichtende pictogrammen bovendien zinvol, zo blijkt uit onderzoek. 
Lees verder ›
 
  Besluiten Meer besluiten ›
  Mededeling
Wetswijzigingen Wet op de vaste boekenprijs
Op 1 juli 2016 zijn drie wetswijzigingen in werking getreden: een modernisering van
het begrip boek, een wijziging van het leveren van één muziekuitgave aan de Koninklijke Bibliotheek en een wijziging van de termijn waarop de boekenclubprijs kan worden aangepast.
Lees verder ›
 
 
  Wisselcolumn
Scheidslijn verborgen reclame en eerlijke informatie in vlogs niet goed zichtbaar
Kinderen opvoeden in het digitale tijdperk is een uitdaging. Vroeger keek je als ouder af
en toe even mee naar de tv-programma’s die je kroost volgde. Maar tegenwoordig onttrekt een groot deel van het kijkgedrag van kinderen zich aan het blikveld van de ouders. Smartphones met internet, tablets met de beeldkwaliteit van een tv: de mogelijkheden zijn enorm uitgebreid. Dus waar kijkt je kind eigenlijk naar, als hij op een beeldscherm zit?
Lees verder ›
 
  Veelgestelde vraag Meer vragen ›
Gaat het commissariaat online reclame bij vloggers verbieden?
Nee, we gaan het nu niet verbieden. Vloggers mogen wel reclame maken in hun vlogs, maar dat moet dan wel duidelijk zijn. Waar het ons om gaat, is dat het voor de kijker (bij vloggers vaak kinderen en/of jongeren) duidelijk is waar hij/zij naar kijkt: reclame of geen reclame.