Klik hier om de online versie van deze nieuwsbrief te bekijken
Achterhoek Magazine Nummer 4
Nieuwsbrief van het Commissariaat voor de Media december 2015
Nieuwjaarswens

Beste lezer,
De laatste weken van 2015 breken aan. Het Commissariaat richtte zich in dat jaar met name op onafhankelijkheid en transparantie.
Nu kijken we vooruit naar 2016: we gaan ons met nadruk bezighouden met 'vooruitkijken' en 'beschermen' en dan vooral de bescherming van minderjarigen. Dit laatste ook in Europees Verband van de ERGA (the European Regulators Group for the Audiovisual Media Services), waar het Commissariaat in
2016 voorzitter van is. 

Wij wensen u allen fijne feestdagen en een mooi en gezond 2016 toe. 

Namens het college van het Commissariaat voor de Media,
Madeleine de Cock Buning. 

  Inhoud
01. Nieuws van het Commissariaat
02. Besluiten van het Commissariaat
03. Mededelingen van het Commissariaat
04. Wisselcolumn
05. Veelgestelde vraag
  Nieuws Meer nieuws ›
Suzanne Poelmann directeur Commissariaat voor de Media
Suzanne Poelmann is de nieuwe algemeen directeur van het Commissariaat voor de Media, zo heeft het college van commissarissen van de toezichthouder besloten. De benoeming van Poelmann, die de afgelopen maanden al waarnemend directeur was, is ingegaan per 26 november.
Lees verder ›
 
Nieuwe Beleidsregels Nevenactiviteiten per 01-01-2016
Met ingang van 1 januari 2016 past het Commissariaat voor de Media de Beleidsregels nevenactiviteiten aan. Met de bijstelling van de beleidsregels realiseert het Commissariaat administratieve lastenverlichting voor de publieke media-instellingen, maar beschermt tegelijkertijd marktpartijen tegen oneerlijke concurrentie. Op 3 december jl. organiseerde het Commissariaat over dit onderwerp een voorlichtingsbijeenkomst.
Lees verder ›
   
Mediamonitor 2014-2015

Het Commissariaat voor de Media publiceerde op 23 november de Mediamonitor 2014-2015. In 2015 heeft het Commissariaat stevig ingezet op onafhankelijkheid van de media en transparantie van media-instellingen. In de nieuwste Mediamonitor komen deze twee toezichtthema’s nadrukkelijk naar voren, zowel via reguliere monitoring als via verdiepend onderzoek.

Lees verder ›
 
Commissariaat klaar voor voorzitterschap ERGA 2016
ERGA (the European Regulators Group for the Audiovisual Media Services), het Europese samenwerkingsverband voor toezichthouders in de mediasector, is bezig zijn activiteiten voor het jaar 2015 af te ronden. De vier ERGA werkgroepen die zich bezig hebben gehouden met de thema’s onafhankelijkheid van media toezichthouders, reikwijdte van de Europese AVMD Richtlijn, territoriale jurisdictie en de bescherming van minderjarigen hebben hun bevindingen en conclusies gepresenteerd.
Lees verder ›
 
  Besluiten Meer besluiten ›
  Mededeling
Governance congres 18 januari 2016
Op maandag 18 januari 2016 organiseert het Commissariaat voor de Media het Governance congres waar diverse deskundigen dit thema belichten. Daarnaast geeft het Commissariaat een uitgebreide toelichting op de beleidsnota Goverance en Interne Beheersing. Uitnodigingen zijn reeds verstuurd. In januari volgt een verslag van het congres.
Lees verder ›
 
Volgende reguliere CO.Media 2016
Uiteraard houden we u in 2016 weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij het Commissariaat voor de Media middels de digitale CO.Media. De eerste reguliere nieuwsbrief staat gepland voor eind maart 2016. In januari sturen we een speciale editie van de CO.Media rond met als onderwerp Governance.  
 
 
  Wisselcolumn
Sabia
Wat is het toch prachtig dat iedereen dankzij social media tegenwoordig aan het maatschappelijk debat kan meedoen. Dat gebeurt gelukkig ook volop. Natuurlijk kunnen we ons niet met alle relevante onderwerpen bezighouden (zoals de toekomst van de Derde Wereld of de opwarming van de aarde), maar de werkelijk belangrijke kwesties krijgen gelukkig alle aandacht. Is Sabia zwanger? Moet Charlie Sheen worden vervolgd voor het verzwijgen van zijn hiv-besmetting?  Volgt Ajax het "gedachtengoed" van Cruijff nog wel?
Lees verder ›
 
  Veelgestelde vraag Meer vragen ›
In praatprogramma's worden vaak merken, boeken en cd's genoemd. Dat is sluikreclame en dat mag toch niet? 

Volgens de Mediawet 2008 mogen radio- en tv-programma's geen reclame bevatten. Het Mediabesluit maakt hierop, onder voorwaarden, een uitzondering. Een product of dienst tonen mag, mits:
  • dat past binnen de context van het programma
  • geen afbreuk wordt gedaan aan de formule of de integriteit van het programma
  • dit niet op een overdreven of overdadige wijze plaatsvindt
  • geen sprake is van specifieke aanprijzingen van het product of de dienst
Een product of dienst mag dus bijvoorbeeld wel worden genoemd als dat nodig is om een onderwerp te behandelen.

Voor culturele uitingen, zoals boeken, cd's, video's, toneel-, muziek- en filmuitvoeringen, gelden andere regels. Die mogen worden aangekonding of positief besproken. De aansporing "Ga het boek kopen!" door de presentator mag niet.