Klik hier om de online versie van deze nieuwsbrief te bekijken
Achterhoek Magazine
Nieuwsbrief van het Commissariaat voor de Media
Speciale editie: Governance
februari 2016
  Inhoud
01. Inleiding
02. Governance congres
03. Column Jan Buné
04. Conclusie

  Inleiding
Good Governance voor publieke media: juist nu
Met een nieuwe Mediawet op komst, afhankelijk van de uitkomst van de behandeling in de Eerste Kamer uiteraard, en met alle eisen die de snelle veranderingen in de mediawereld aan de publieke omroep stelt, vraagt ook de inrichting van de governance (goed bestuur) aandacht. Van bestuurders en toezichthouders wordt steeds meer gevraagd. Ook zij zullen mee moeten: stilstand is achteruitgang. Maar hoe?
Lees verder ›
 
 
  Governance congres
Openingsspeech Madeleine de Cock Buning
"Als we elkaar hier niet meer treffen, wens ik u in elk geval het allerbeste".  Met deze weinig opwekkende woorden sluit de populaire Poolse presentator Tomasz Lis al een paar weken zijn talkshow af op de Poolse publieke zender TVP. Want misschien heeft hij morgen geen baan meer. De Poolse president Duda heeft op 7 januari de nieuwe mediawet ondertekend waardoor de regering de mogelijkheid krijgt om rechtstreeks het omroepbestuur te benoemen of naar huis te sturen. Waarom? Omdat de regeringsfractie Recht en Gerechtigheid vindt dat de media te kritisch zijn en anti-Poolse meningen ventileren. 
Daar willen ze een einde aan maken. 
Lees verder ›
 
 
Levendig debat
Vrijwel alle sleutelfunctionarisssen van de landelijke publieke media-instellingen en van andere stakeholders waren aanwezig en namen actief deel aan de discussie. Hoewel aanvankelijk sprake was van enige scepsis, klonk in bijna alle betogen door dat publieke media-instellingen zich wel degelijk bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor good governance:“Als we anderen de maat nemen, moeten we zelf Champions League zijn”.
Lees verder ›
   
 
Vervolg

Over de governance thema's gaat het Commissariaat voor de Media de komende periode in gesprek met interne toezichthouders en bestuurders van publieke media-instellingen. Dit zal leiden tot een nadere invulling van de te hanteren normen in de vorm van beleidsregels. Het Commissariaat streeft ernaar deze beleidsregels in de loop van 2016 te publiceren. 

 
 
  Column Jan Buné
De governance thema's

Een duidelijke strategie, een organisatie met talentvolle mensen en met de juiste checks and balances vormen een goede basis voor het realiseren van ambities en het opbouwen van een solide reputatie in de markt. 
Een publieke media-instelling is niet een gewoon bedrijf, maar een private organisatie met een maatschappelijke doelstelling. Een organisatie die niet alleen draait om de eigen leden of de directie stakeholders, maar ook om de belangen, de wensen en eisen van de samenleving en daarmee van de politiek en de belastingbetalers. 

Lees verder ›
 
  Conclusie
"Een goed gesprek is het begin van Good Governance"
Dat is de conclusie die Madeleine de Cock Buning trok na deze middag. De zaken die aan de orde zijn gekomen tijdens de plenaire en breakout sessies worden meegenomen in de gesprekken en in de op te stellen beleidsregels. Want waar we het allemaal over eens zijn is dat de publieke media sector niet kan zonder excellente governance.