Klik hier om de online versie van deze nieuwsbrief te bekijken
Achterhoek Magazine Nummer 8
Nieuwsbrief van het Commissariaat voor de Media april 2016
  Inhoud
01. Nieuws van het Commissariaat
02. Besluiten van het Commissariaat
03. Mededelingen van het Commissariaat
04. Wisselcolumn
05. Veelgestelde vraag
  Nieuws Meer nieuws ›
Nieuws ERGA
In 2016 staat de Europese groep voor toezichthouders audiovisuele media (European Regulators Audiovisual Media Services) onder voorzitterschap van Nederland. De eerste reguliere ERGA-vergadering dit jaar had dan ook plaats te Amsterdam en werd geleid door Madeleine de Cock Buning, voorzitter van het Commissariaat voor de Media. Op deze vergadering werd het werkprogramma voor 2016 vastgesteld en werden actuele ontwikkelingen op het gebied van audiovisuele media binnen de Europese Unie besproken.
Lees verder ›
 
 
Toezichtthema's 2016
Het Commissariaat voor de Media zal in 2016 de kijker beschermen en juist dit jaar bewust de blik vooruit richten. Dat blijkt uit de Toezichtbrief 2016, waarin de toezichthouder staatssecretaris Sander Dekker van OCW informeert over de speerpunten voor komend jaar. 
Lees verder ›
 
 
Commissariaat pal voor onafhankelijkheid media
“Kijkers en luisteraars moeten kunnen rekenen op onafhankelijke media.” Dat is de belangrijkste boodschap van het College van het Commissariaat voor de Media in het Jaarverslag 2015. Onafhankelijkheid was een van de centrale toezichtthema's van de mediatoezichthouder in 2015. Zowel de boetes die het Commissariaat vorig jaar oplegde als talloze gesprekken die met media-instellingen werden gevoerd, stonden geheel of grotendeels in het teken van onafhankelijkheid.
Lees verder ›
 
 
Aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instellingen
Het Commissariaat splitst op zijn website de informatie mbt de aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instellingen (pmi) op voor aanvragers en voor gemeenteraden. Partijen die een vergunning als lokale pmi willen aanvragen en gemeenteraden die hierover advies moeten uitbrengen, kunnen zo gemakkelijker specifieke informatie vinden. Tevens geeft het Commissariaat duidelijk aan dat, wat betreft de aanwijzing van een lokale pmi, hij meer leunt op het advies van de gemeenteraad. De raad heeft immers het beste zicht op wat past bij de lokale omgeving en moet duidelijk een voorkeur voor een partij uitspreken.
Lees verder ›
 
 
  Besluiten Meer besluiten ›
  Mededeling
Voorwaarden kostendekkendheid nevenactiviteiten
In de Beleidsregels nevenactiviteiten 2016 heeft het Commissariaat voor de Media wijzigingen opgenomen voor de beoordeling van de kostendekkendheid. Voorbeelden van deze wijzigingen zijn het stellen van voorwaarden bij hoog risico nevenactiviteiten en het verrekenen van aanloopverliezen gedurende vier boekjaren. Deze wijzigingen helpen om het gelijke speelveld te blijven bewaken en om te voorkomen dat publiek geld weglekt. 
Lees verder ›
 
 
Indexatie toezichtkosten 2016

Commerciële omroepen zijn jaarlijks voor elke verkregen toestemming kosten verschuldigd aan het Commissariaat voor de Media. De geïndexeerde toezichtskosten voor 2016 staan nu online. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de hoogte van de toezichtskosten vastgesteld in de Mediaregeling 2008

Lees verder ›
 
 
  Wisselcolumn
Onafhankelijke media, vanzelfsprekend?
Stel je voor. Er treedt een nieuwe regering aan. En die nieuwe regeing wil meer invloed op de inhoud van de publieke omroep. Een nieuwe wet wordt aangenomen, die het mogelijk maakt dat directies en hoofdredacties van de publieke omroep worden benoemd of juist ontslagen door de reging. 
Ander voorbeeld. Opnieuw treedt er een nieuwe regering aan. En die nieuwe regering vindt een onafhankelijke toezichthouder maar lastig. De nieuwe regering legt een voorstel voor aan het parlement om het volledige bestuur van de mediatoezichthouder te ontslaan. 
Lees verder ›
 
  Veelgestelde vraag Meer vragen ›
Mijn aanbieder geeft mijn favoriete zender niet meer door
Pakketaanbieders, die meer dan 100.000 abonnees in Nederland hebben, moeten een digitaal standaardpakket aanbieden. Dit standaardpakket bestaat uit ten minste 30 televisieprogrammakanalen en een door de pakketaanbieder te bepalen aantal radioprogrammakanalen (met inachtneming van de Mediawet 2008). De pakketaanbieders hebben een relatief grote vrijheid om bepaalde zenders wel of niet door te geven. Wel moeten ze, op grond van de Mediawet 2008, de zogeheten must carry-zenders altijd doorgeven: NPO 1, 2 en 3, de lokale en regionale publieke omroepen en drie Vlaamse publieke zenders. Op de radio is de doorgifte van Radio 1 tot en met 5 verplicht. Hierbij komen nog de regionale en lokale radiozenders en vijf Nederlandstalige Belgische (Vlaamse) VRT-radiozenders.