Klik hier om de online versie van deze nieuwsbrief te bekijken
Achterhoek Magazine Nummer 4
Nieuwsbrief van het Commissariaat voor de Media april 2015
  Inhoud
01. Nieuws van het Commissariaat
02. Besluiten van het Commissariaat
03. Mededelingen van het Commissariaat
04. Wisselcolumn
05. Veelgestelde vraag
  Nieuws Meer nieuws ›
Madeleine de Cock Buning schrijft week lang columns voor Broadcast Magazine
In week 15 heeft Madeleine de Cock Buning, voorzitter van het Commissariaat, voor Broadcast Magazine vier dagen lang een blog bijgehouden over haar werkzaamheden bij de toezichthouder. In deze columns geeft zij een kijkje in de keuken van het Commissariaat en beschrijft ze hoe het is om als toezichthouder 'in de wind te staan' wanneer je een boete oplegt. Daarnaast vertelt zij over haar inzet voor onafhankelijke en toekomstbestendige Europese media en over het Commissariaat als metatoezichthouder op het NICAM.
Lees de columns hier ›
 
Verslag van de 3e ERGA-bijeenkomst in Parijs
De ERGA, het begin vorig jaar opgerichte Europese samenwerkingsverband van toezichthouders op de media, kwam op 14 april in Parijs bij elkaar om te spreken het werkplan en de aanstaande herziening van de Audiovisuele Mediadiensten (AVMD) Richtlijn. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat ERGA een belangrijke rol kan spelen bij de herziening, door de Europese Commissie te voorzien van feedback en advies over veel in de Richtlijn geregelde onderwerpen. Het onder leiding van het CvdM opgestelde werkdocument over de bescherming van minderjarigen kreeg veel bijval van de Commissie en collega-toezichthouders.
Lees verder ›
 
Herbenoeming Adviescommissie Ernstige Schade
De beschemring van minderjarige kijkers staat bij het Commissariaat voor de Media hoog op de agenda. Zowel publieke als commerciële omroepen mogen voor 22.00 uur en na 06.00 uur geen programma’s uitzenden die niet afgeschermd zijn en die schadelijk zijn voor jongeren onder de zestien jaar. Het NICAM houdt middels de Kijkwijzer toezicht op ‘gewoon’ schadelijk aanbod. Als het gaat om toezicht op mogelijke gevallen van ernstig schadelijk media aanbod voor minderjarigen heeft het Commissariaat voor de Media een zelfstandige bevoegdheid. De Adviescommissie Ernstige Schade helpt het Commissariaat hierbij.
Lees verder ›
 
Commissariaat voor de Media toezichthouder op Netflix in Europa

Netflix International heeft zich als commerciële mediadienst op aanvraag aangemeld bij het Commissariaat voor de Media. In zijn besluit van 3 februari 2015 heeft het Commissariaat deze aanmelding goedgekeurd. Daarmee is Netflix officieel geregistreerd in Nederland. 

Lees verder ›
 
Commissariaat voor de Media toegetreden tot het Markttoezichthoudersberaad
Het Commissariaat voor de Media is afgelopen november toegetreden tot het Markttoezichthoudersberaad. Het Markttoezichthoudersberaad (MTB) is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers.
Lees verder ›
 
Remco Dolstra directeur bij het Commissariaat voor de Media
Remco Dolstra is sinds 1 maart 2015 als directeur werkzaam bij het Commissariaat voor de Media en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het operationele management van het Commissariaat. Hij combineert deze functie met die van Hoofd Externe Betrekkingen & Advisering. Hiervoor is hij Directeur Communicatie geweest bij het Ministerie van Financiën.
Lees verder ›
 
  Besluiten Meer besluiten ›
  Mededelingen
Ledenwerfcadeaus niet langer toegestaan
Per 1 januari 2015 is het voor omroepen niet langer toegestaan om cadeaus weg te geven bij ledenwerfacties. Op basis van deze wetswijziging heeft het Commissariaat de 'Regeling ledenwerfvoordelen en ledenwerfactiviteiten' per direct aangepast.

Lees verder ›
 
Nevenactiviteit: De voorwaarden van relatie bij het uitgeven van bladen.
In de afgelopen periode hebben verschillende publieke media-instellingen bij het Commissariaat melding gedaan van de nevenactiviteit: het uitgeven van bladen. Het Commissariaat merkt dat er in de markt behoefte bestaat aan meer duidelijkheid over de toetsing van bladen door het Commissariaat. In het kader van de openheid en transparantie wordt de wijze waarop het Commissariaat invulling geeft aan de wettelijke vereisten van relatie bij het uitgeven van bladen toegelicht. 
Lees verder ›
 
 
  Wisselcolumn
Even geduld a.u.b.
Als je alle berichten van de laatste weken moet geloven, nemen veel media-instellingen het niet zo nauw met de regels. Regionale omroepbestuurders zouden ontoelaatbaar hoge bonussen hebben gekregen, voetbalcontracten zouden niet door de beugel kunnen en ook bij Heel Holland Bakt zou van alles mis zijn. En telkens lees je dat het Commissariaat voor de Media de zaak in onderzoek heeft.
Die onderzoeken duren soms lang en ik kan me voorstellen dat mensen, ook in Hilversum, zich afvragen of we niet wat meer tempo kunnen maken. Daarom is het misschien goed eens te schetsen hoe zo’n onderzoek in de praktijk verloopt.
Lees verder ›
 
  Veelgestelde vraag Meer vragen ›
Mag een artiest een nummer dat hij in een programma van de publieke omroep heeft gezongen, daarna uitbrengen op cd?
Het opnieuw opnemen en uitbrengen van nummers die ten gehore zijn gebracht in een programma dat is uitgezonden op de publieke omroep is in beginsel toegestaan. Indien een artiest naar aanleiding van een uitzending op publieke televisie besluit om een ten gehore gebracht lied opnieuw op te nemen en op de markt te brengen dan kan dat. In principe staat voor artiesten niets aan hun artistieke vrijheid in de weg om de nummers opnieuw op te nemen en op single uit te brengen. Wel moet rekening worden gehouden met de regels uit de Mediawet. Zoals bijvoorbeeld het dienstbaarheidsverbod. Zo mag een derde niet meeliften op het succes van een publieke omroep of een programma daarvan, door meer dan normale winst te behalen. Als er niet wordt gerefereerd aan de omroep of het programma, dan levert dit geen problemen op. Als een artiest of platenmaatschappij dit wel doet, door bijvoorbeeld het logo of een beeldmerk van de omroep de naam van het programma op de cd zet, dan is dit een activiteit die vooraf bij het Commissariaat moet worden gemeld.