Klik hier om de online versie van deze nieuwsbrief te bekijken
Achterhoek Magazine Nummer 5
Nieuwsbrief van het Commissariaat voor de Media juli 2015
  Inhoud
01. Nieuws van het Commissariaat
02. Besluiten van het Commissariaat
03. Mededelingen van het Commissariaat
04. Wisselcolumn
05. Veelgestelde vraag
  Nieuws Meer nieuws ›
Jaarverslag 2014: Toezicht op maat en gelijk speelveld als centrale thema's
Het Commissariaat voor de Media heeft zijn jaarverlag 2014 gepubliceerd. Hierin geeft het inzicht in de verscheidenheid aan activiteiten die het als onafhankelijke mediatoezichthouder ontplooit. Centraal stonden in 2014 de inzet op het creëren van een gelijk speelveld tussen vergelijkbare mediabedrijven en het toepassen van Toezicht op Maat voor een zo effectief mogelijke toezichtpraktijk. Dit om ruimte te bieden voor innovatie, eerlijke kansen te bieden voor alle mediabedrijven en tegelijk de kijker te beschermen. Met als einddoel een zo onafhankelijk, pluriform en toegankelijk mogelijk media-aanbod.

Verschijningsvorm
Het jaarverslag 2014 is gemaakt om digitaal te bekijken, naar keus op PC, tablet of smartphone. Het bevat interviews met de commissarissen en een greep uit de hoogtepunten van 2014. Daarnaast zijn er meer diepgaande artikelen beschikbaar, die zijn gekoppeld aan de toezichtthema’s en/of de hoofdactiviteiten van het Commissariaat. En voor wie nog prijs stelt op een ‘lineair’ dan wel op papier aangeboden tekst, is er ook een vertrouwde pdf versie beschikbaar met de integrale tekst van het jaarverslag.

Lees het Jaarverslag 2014 ›
 
Madeleine de Cock Buning in 2016 voorzitter van ERGA
Het Commissariaat voor de Media krijgt in 2016 een prominente rol  binnen ERGA, het Europese samenwerkingsverband voor toezichthouders in de mediasector. Madeleine de Cock Buning zal naast haar rol als voorzitter van het Commissariaat een jaar lang de voorzittershamer van ERGA hanteren. Ook zal het Commissariaat in 2016 een aantal belangrijke vergaderingen en bijeenkomsten van ERGA organiseren.
Lees verder ›
 
NPO haalt afspraken, maar nog steeds te weinig vrouwen op televisie
De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft veel punten uit de prestatieovereenkomst 2010 – 2015 gerealiseerd, maar dat geldt niet voor de afspraak over een betere man/vrouw-verhouding op tv. Het Commissariaat voor de Media, dat toezicht houdt op het naleven van de prestatie-afspraken, heeft staatssecretaris Dekker van OCW per brief geïnformeerd over de prestaties van de NPO.
Lees verder ›
 
Commissariaat rondt onderzoek eredivisievoetbal af
Het Commissariaat voor de Media heeft het brede onderzoek naar het bod op de samenvattingen van het eredivisievoetbal en de afspraken daarover tussen de NOS, de STER en FOX Sports afgerond. De contracten zijn aangepast conform de Mediawet. Alle afspraken ten aanzien van verwijzingen naar FOX Sports en gratis reclamezendtijd zijn geschrapt. Daarmee is de in januari 2015 opgelegde last onder dwangsom van maximaal € 1 miljoen van tafel. Het Commissariaat heeft de afgelopen weken met alle betrokken partijen stevige gesprekken gevoerd en concludeert nu dat de zaak hiermee is afgerond.
Lees verder ›
 
Commissariaat in gesprek over rol experts Tussen Kunst & Kitsch
Het Commissariaat voor de Media gaat in gesprek met AVROTROS over de rol van experts die verbonden zijn aan het programma Tussen Kunst & Kitsch.
Lees verder ›
 
Geslaagde voorlichtingsbijeenkomst productplaatsing
Vertegenwoordigers van commerciële omroepen en televisieproducenten hebben zich donderdag 11 juni door het Commissariaat voor de Media bij laten praten over de regels op het gebied van productplaatsing, sluikreclame en sponsoring. Op een druk bezochte voorlichtingsbijeenkomst werd informatie verstrekt over de ins en outs van de Regeling Productplaatsing, die op 1 augustus 2015 van kracht wordt. Het Commissariaat zal toezien op naleving van deze regeling.
Lees verder ›
 
Onafhankelijkheid nieuwsredacties steeds meer onder druk
Tweederde van de hoofdredacteuren van Nederlandse nieuwsredacties vindt dat er momenteel meer risico’s op schending van de redactionele onafhankelijkheid zijn dan vijf jaar geleden. Ook verwachten zij dat deze druk alleen nog maar verder toe zal nemen. Dit blijkt uit een onlangs gepresenteerd onderzoek van het Commissariaat voor de Media. Gezien het maatschappelijk belang van onafhankelijke journalistiek is dit een zorgelijke ontwikkeling.
Lees verder ›
 
Commissariaat buigt zich over Concessiebeleidsplan NPO
Eens in de vijf jaar vaste prik in de omroepwereld: het Concessiebeleidsplan. In de jongste editie ontvouwt De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) de strategische keuzes voor de periode 2016 tot 2020. Traditiegetrouw zal het Commissariaat voor de Media het Concessiebeleidsplan toetsen. Dit mondt uit in een advies aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

In het Concessiebeleidsplan 2016 – 2020 speelt de NPO  in op nieuw mediagedrag, globalisering en digitalisering. Zowel het Commissariaat voor de Media als de Raad voor Cultuur zijn door de staatssecretaris om advies gevraagd. Daarbij zal het Commissariaat vooral beoordelen of de plannen van de NPO passen binnen de kaders van de Mediawet. Dit advies moet medio september klaar zijn.
 
 
  Besluiten Meer besluiten ›
Verhuur kantoorruimtes toegestaan als nevenactiviteit van de NOS
Ontheffing programmaquota Film1 B.V.  
Toestemming voor radio-omroep bij Lowlands in Biddinghuizen 
Afwijzing handhavingsverzoek Radio NL
  Mededelingen
Start consultatie beleidsregels nevenactiviteiten publieke omroep
Het Commissariaat voor de Media maakt de voorgenomen aanpassingen van de beleidsregels nevenactiviteiten bekend en stelt betrokkenen in de gelegenheid om hierop te reageren. Met de bijstelling van de beleidsregels beoogt het Commissariaat waar mogelijk administratieve lastenverlichting voor de publieke media-instellingen, een verdere verkleining van de doorlooptijd en zo groot mogelijke rechtszekerheid. Middels deze openbare consultatie verwacht het Commissariaat tot een breed gedragen bijstelling van de beleidsregels nevenactiviteiten te kunnen komen.
Lees verder ›
 
 
  Wisselcolumn
Bakken en inpakken
De verontwaardiging was groot de afgelopen tijd over sancties die het Commissariaat voor de Media uitdeelde. De boete voor het Sinterklaasjournaal was ‘bizar’ en die voor Heel Holland Bakt ‘buitenproportioneel’. Het Commissariaat is ‘aan het doorslaan’.

De emoties zijn begrijpelijk. Het Sinterklaasjournaal is een sympathiek programma en wordt al jaren bewonderenswaardig knap gemaakt. Ook ik heb bij ons thuis met krijt witte kruisen op de muur staan tekenen, omdat Dieuwertje Blok onze kinderen had wijsgemaakt dat dit betekende dat er een (toen nog gewoon zwarte) Piet bij ons op zolder had geslapen. Is een boete van € 150.000 voor het in beeld brengen van pakpapier dan niet een beetje overdreven? En waarom moet Omroep Max een nóg hogere boete worden opgelegd omdat er Heel Holland Bakt producten in de winkel liggen, terwijl allerlei andere merchandising kennelijk wel door de beugel mag?
Lees verder ›
 
  Veelgestelde vraag Meer vragen ›
Ik wil een lokale omroep beginnen. Hoe werkt dat?

Voor elke gemeente krijgt slechts één instelling een uitzendvergunning. Deze vergunning geldt voor een periode van vijf jaar. Een aanvraag voor een aansluitende periode moet zes maanden voor het verlopen van de vergunning bij het Commissariaat worden ingediend. Dat is het moment dat ook andere partijen een vergunning kunnen aanvragen.

Vervolgens vraagt het Commissariaat de betreffende gemeente om een advies over de representativiteit van de instelling. De gemeente heeft 18 weken de tijd om het Commissariaat te adviseren. Als op zo’n moment meerdere aanvragers aan de voorwaarden voldoen, dan is het gemeentebestuur verplicht het samengaan van die instellingen te bevorderen. Als het gemeentebestuur daarin niet slaagt, wijst het Commissariaat één van de instellingen aan. Het Commissariaat vraagt de gemeente dan altijd om een voorkeur uit te spreken en let bij zijn besluit verder op alle factoren die voor het functioneren van de media-instelling van belang zijn.

Als u voor uw gemeente wilt zien wanneer de aanwijzing afloopt, en u dus een aanvraag kunt indienen, kunt u het Register Publieke Omroepen via onze website downloaden. Dit Register vindt u onderaan de pagina 'besluiten' op de website van het Commissariaat.