Klik hier om de online versie van deze nieuwsbrief te bekijken
Achterhoek Magazine Nummer 6
Nieuwsbrief van het Commissariaat voor de Media oktober 2015
  Inhoud
01. Nieuws van het Commissariaat
02. Besluiten van het Commissariaat
03. Mededelingen van het Commissariaat
04. Wisselcolumn
05. Veelgestelde vraag
  Nieuws Meer nieuws ›
Advies Commissariaat over Concessiebeleidsplan
Het Commissariaat is in grote lijnen positief over het Concessebeleidsplan van de NPO. Het plaatst wel vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de geformuleerde strategische keuzes vanwege het ontbreken van heldere criteria en processen. 
Lees verder
 
Verbod ledenwerfcadeaus goed nageleefd
Bij het werven van nieuwe leden houden omroepen zich keurig aan de begin dit jaar gewijzigde regels. Het wettelijk verbod op het verstrekken van cadeaus wordt goed nageleefd, zo blijkt uit onderzoek van het Commissariaat. Bij twee recent gehouden steekproeven werden geen overtredingen geconstateerd.
Lees verder
 
Regeling product placement in werking

Op 1 augustus trad de Regeling Productplaatsing in werking. Met deze regeling maakt het Commissariaat inzichtelijk wanneer en onder welke voorwaarden productplaatsing is toegestaan. Het gaat niet om nieuwe of strengere regels, maar juist om een andere invulling en verduidelijking van bestaande wetgeving. 

Lees verder ›
 
Digitale nieuwsbrief Mediamonitor
In november verschijnt de Mediamonitor over trends en ontwikkelingen in het medialandschap. Twee keer per jaar verstuurt het Commissariaat een digitale nieuwsbrief met updates op het gebied van de Mediamonitor. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via  http://www.mediamonitor.nl/nieuwsbrief/
Lees verder ›
 
  Besluiten Meer besluiten ›
  • Boete voor Limburgse regionale omroep L1 › 
    Vanwege diverse ernstige overtredingen op het gebied van sponsoring en reclame bestraft het Commissariaat voor de Media de Stichting Omroep Limburg (SOL) met een boete van in totaal 275.500 euro.
  Mededeling
Voorlichtingsbijeenkomst publiek-private samenwerking
Veranderingen in de mediasector volgen elkaar in hoog tempo op. Er is behoefte aan meer samenwerking met partijen binnen en buiten het publieke bestel. Het Commissariaat wil partijen informeren over de ins & outs van publiek-private samenwerking en zo het juridische kader en de praktische invulling dichter bij elkaar brengen. Een eerste voorlichtingsbijeenkomst vond plaats op 6 oktober jl. 
Lees verder ›
 
 
  Wisselcolumn
Adviseren over de toekomst
Hoe staat de economie er over vijf jaar voor? Haalt Nederland de internationale klimaatdoelstellingen? En kwalificeert Oranje zich in 2020 wél voor het Europees Kampioenschap? Toekomstgerichte en tegelijkertijd zeer actuele onderwerpen waarover je lang kunt filosoferen. Een minstens zo interessant thema is de toekomst van het medialandschap. Hoe ziet onze mediaconsumptie er over vijf jaar uit? Bestaan radio en tv nog in de huidige vorm, welke innovaties komen er nog op ons af en hoe gaat het publieke bestel zich ontwikkelen?

Lees verder ›
 
  Veelgestelde vraag Meer vragen ›
Wat gebeurt er met av-content van omroepen die ophouden te bestaan?
Met ingang van het eind van dit jaar houden de omroepen op geestelijke grondslag, de zogeheten 2.42-omroepen, op te bestaan. Een veelgestelde vraag aan het Commissariaat is wat er met de audiovisuele content van deze omroepen gebeurt na 1 januari 2016. Indien een landelijke omroep het publieke bestel verlaat gaat alle content over naar de NPO. Dat is vastgelegd in de Mediawet.